VR

Virtual Reality en Augmented Reality voor MKB

Tessa Welmers

ugmented reality (AR) en virtual reality (VR) bieden bedrijven interessante mogelijkheden om te innoveren. Maar welke AR en VR-technologieën zou je in kunnen zetten, op welke manieren en met welke mogelijke effecten? De workshop, die wordt verzorgd door het Centre for Market Insights (CMI) van de Hogeschool van Amsterdam, beantwoordt dit soort vragen en geeft je een beeld van de laatste ontwikkelingen op het gebied van AR en VR.

Als onderdeel van de workshop komen de deelnemers gedurende twee dagdelen bijeen voor een introductie- en een vervolgsessie, die zes weken later plaats zal vinden. Tijdens de introductiesessie ontvang je de benodigde input om daarna zelf de mogelijkheden van AR en VR voor je eigen bedrijf nader in kaart te brengen. In de vervolgsessie zullen onder andere de resultaten daarvan worden besproken, waarna de training wordt afgesloten met een borrel of maaltijd.

Tibert Verhagen is als lector Emerging Technology for Business aan de Hogeschool van Amsterdam actief waar hij onderzoek doet naar opkomende digitale technologie. Met zijn onderzoek bedient hij de praktijk, het onderwijs en de wetenschap. Hij publiceert veelvuldig in academische journals en in vakbladen. Naast onderzoek heeft Tibert ruime onderwijservaring en ervaring in het bedrijfsleven. 

Selmar Meents is als Associate Professor Digital Business Transformation verbonden aan het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam. Voortbouwend op zijn praktijkervaring als consultant en research manager in verschillende bedrijven, doet hij voor en met het bedrijfsleven toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de impact van nieuwe digitale technologieën. Op basis van zijn onderzoek verzorgt hij onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam, geeft hij trainingen en workshops aan bedrijven en publiceert hij regelmatig.